fundacja-encora-slider_1
fundacja-encora-slider_2
fundacja-encora-slider_3
previous arrow
next arrow
Shadow

 

O Fundacji

Fundacja Encora została powołana w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, w następującym zakresie:

  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą.
  • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
  • działań na rzecz integracji ponadnarodowej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz członków ich rodzin,
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, uwzględniającej zrównoważony rozwój,
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 

Każda wpłacona kwota to realna pomoc. Pomóż nam pomagać i zostań bohaterem nie wychodząc z domu!

Translate »