O Fundacji

Spotkaliśmy się podczas działań na rzecz potrzebujących, w pierwszych dniach wojny i w okolicznościach burzących nasz dotychczasowy porządek życia. Każdy z nas wniósł energię i doświadczenie, głęboką motywację do działania oraz chęć tworzenia czegoś więcej Jako nieformalna grupa organizowaliśmy potrzebną pomoc, transport i wsparcie dla Ukrainy ogarniętej wojną. Połączyła nas chęć dzielenia się, pomagania i ratowania tego, co jest niszczone, wspierania życia i tego, co życiu służy. Odpowiadaliśmy na zapotrzebowanie z Ukrainy bezpośrednio zgłaszane do nas, kiedy jeszcze żadna machina instytucjonalnej pomocy nie zdołała dobrze wystartować.

Zadaliśmy sobie też pytania: Po co to robimy? Jakich zmian chcemy i oczekujemy w świecie? Co motywuje nas do reagowania? Jakie wydarzenia sprawiają, że reagujemy? I odpowiedzieliśmy sobie: chcemy wspierać życie w szeroko rozumianym znaczeniu. Zależy nam na pokojowym współistnieniu nie tylko narodów i społeczności, ale także wszystkich istot na Ziemi, opartym na zrównoważonym rozwoju i trosce o środowisko naturalne. W świecie, który jest globalną wioską, może to się wydarzyć wtedy, kiedy będziemy razem współdziałać i wspierać wzajemnie wszystkie zdrowe, ludzkie inicjatywy. Zmiany jakich doświadczamy, wywołały impuls potrzebny by pisać lepszą historię o nas i o świecie.

Fundację założyliśmy 30.03.2022 r.

Tworzy ją wspaniała ekipa:

Zarząd Fundacji:
Anna Wnęk, Marlena Szajer, Maryna Averina, Grzegorz Figiela, Bartłomiej Madejowski

Rada Fundacji:
Tomasz Mielech, Piotr Kalinowski, Tomasz Zając, Damian Panek

Stali współpracownicy:
Daria Szajer, Justyna Wytrychowska

Translate »